Polityka prywatności

 Polityka Prywatności IntoSport sp. z o.o.

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych informujemy, stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rejestracji jest IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423, NIP 6751674297, REGON 381753649, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756704, posiadający zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr Z/102/2018 oraz posiadający gwarancję ubezpieczeniową turystyki nr COR462174, wydaną przez WIENER T.U. S. A. Vienna Insurance Group.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:
 1. mailowo: kontak@intosport.pl;
 2. pisemnie na adres: IntoSport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 listopada 130/423.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 1. Zawarcia i wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub pojęcia działań zmierzających do jej zawarcia;
 2. Marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest bezpośrednie oferowania swoich usług lub zgody osoby, której dane dotyczą;
 3. Dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prawo do obrony przed kierowanymi do niego roszczeniami;
 4. Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 5. Wykonania usługi „Newsletter” oraz komunikacji – na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych w ust. 3.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, a w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu jej wycofania.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępniane Partnerowi – Wojciechowi Siudut, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą IntoSport Wojciech Siudut, wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności: ul. Niepodległości 5A, 32-300 Olkusz w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych przez ten podmiot usług, oraz podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp., jak również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 5. Zakres przetwarzania danych osobowych (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mail, data urodzenia, pesel)
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 1. do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 3. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny.

Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie. Użytkownicy mogą również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym wyświetleniu pliku cookie.

Nie korzystamy z plików cookie w celu śledzenia poszczególnych użytkowników lub ich identyfikowania, ale by zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasz witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących pliki cookie, nie bylibyśmy w stanie świadczyć usługi, którą wykonujemy.

Korzystamy również z Google Analytics, popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, która wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Aplikacja zlicza liczbę odwiedzających i podaje ogólne informacje o ich zachowaniu – na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. Wyszukaj w swoich folderach odpowiednio oznaczone pliki cookie, aby znaleźć nasz plik cookie i plik cookie Google Analytics, jeśli chcesz je usunąć.

Niektóre pliki cookie stron trzecich są określane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach. Są one ustalane przez operatorów tej usługi i nie są pod naszą kontrolą.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej www.intosport.pl zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnią im Państwo swoje dane osobowe.

Więcej na temat działania, blokowania i usuwania plików cookie dowiedzą się Państwo ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/ .